De Etiquette

Functies in het jachtveld

-De Master(s) heeft/hebben de algehele leiding.

“Masters are always treated with the utmost respect and courtesy. They have absolute authority over the day’s hunting”. 

-De huntsman jaagt de honden, waarbij hij geassisteerd wordt door de “whippers-in”.

“The huntsman is the key to good sport”.

“The whippers-in help assure that the hounds do the huntsman’s bidding”.

-Een master kan tevens huntsman zijn. We spreken dan van “master with the horn”.

-De Master kan bij een jacht, een Field Master aanstellen.

-De Field Master begeleidt het veld.

“The Field Master leads the field, and no riders in the field should ever pass the Field Master during a hunt”.

-Bij de meet stelt de master het jachtpersoneel en field master aan de volgers voor, zodat men weet welke personen een functie hebben en als zodanig gerespecteerd dienen te worden.

Regels in het jachtveld

1. De hunt staff (Master, Huntsman en Whippers-in) en de Fieldmaster hebben de verantwoordelijkheid voor het verloop van de slipjacht en de honden. Volg hun aanwijzingen altijd op, belemmer hen niet en verleen direct alle door hen gevraagde assistentie. Rijd de Fieldmaster nooit voorbij. Als er geen Fieldmaster is aangewezen houd voldoende afstand van de hunt staff en de honden. Rijd er zeker nooit voorbij en maak altijd ruimte voor de hunt staff.

2. Stel U bij het verzamelen of de ontvangst voorafgaand aan de slipjacht voor aan de Master. Bent U geïntroduceerd door een Veluwe Hunt lid, dan is hij/zij uw mentor. Leden stellen hun introducés altijd voor aan de Master. Bent U niet uitgenodigd door een van de leden van de Veluwe Hunt, meld dat dan zodat de Master een van de leden kan verzoeken uw mentor te zijn. Blijf in het veld in de buurt van uw mentor.

3. Zorg dat uw paard en het harnachement van uw paard netjes gepoetst en verzorgd is. De manen van uw paard zijn ingevlochten of afgeschoren. Respecteer de kledingvoorschriften: Voor leden: Rode of Blauwe (Dames) Jachtrok (met gele kraag), Witte broek, Witte plastron en witte handschoenen en hunt cap. Dames kunnen in plaats van een hunt cap ook een (veiligheids) bolhoed dragen, deze heeft in principe dezelfde kleur als de jachtrok. De leden hebben 3 knopen op hun Jachtrok, de Master 4 knopen en de Master with the Horn en de Hunt staff 5 knopen.

Voor niet leden: zwarte jachtrok of rijjas, witte of beige rijbroek, dezelfde kleur (wit of beige) plastron en handschoenen, hunt cap en zwarte rijlaarzen bij voorkeur met een bruine jachtkap of in Ratcatcher: Tweed jasje, stropdas, beige of bruine rijbroek en bij voorkeur bruine jachtlaarzen, hunt cap of (veiligheids) bolhoed.

Dames dragen hun lange haren in een haarnetje. De plastron dient een echte plastron te zijn. Uw plastron en plastronspeld hebben een functie als verbandmiddel bij een verwonding van paard of ruiter tijdens de jacht. De plastronspeld wordt horizontaal gedragen. De hunt staff en Master draagt de plastronspeld verticaal. Uitsluitend hunt staff en Master mogen een slag dragen aan hun Whip.

Bij de ontvangst en de afterhunt vervangt u de jachtrok voor een tweedjasje. Alleen wanneer men in jachtrok is, draagt men altijd (aangepaste) sporen aan de laarzen.

Voordat het officiële jachtseizoen begint (Voor Sint Hubertus) wordt er gereden in Ratcatcher; Tweed jasje, stropdas, beige of bruine rijbroek en bij voorkeur bruine jachtlaarzen, hunt cap of (veiligheids) bolhoed.

4. Gedraag U beschaafd, wees niet luidruchtig en roep niet naar de honden. Bij de slipjacht draait alles om de honden. De honden zijn “heilig” en hebben altijd voorrang. Rijd nooit vlak achter een hond maar geef een achtergebleven hond ruim baan. Waarschuw andere ruiters indien nodig opdat zij hetzelfde kunnen doen.

5. Geef elkaar voldoende ruimte om op verantwoorde wijze hindernissen of sloten te springen. Houd rekening met een ander. Zorg bij een val van ruiter en/of paard, een blessure of verwonding van ruiter of paard dat iemand hulp verleent. Laat nooit een paard of ruiter alleen achter.

5. Blijf met uw paard op eerbiedige afstand van de meute. Draai wanneer de meute of een hond U passeert altijd het hoofd van uw paard naar de hond of meute. Geniet van het hondenspel; dat is waar het om draait in de slipjacht. Zie hoe de meute het spoor zoekt als de Master zijn honden laat drawen en hoe een van de honden het spoor oppakt en de rest van de meute met zich meetrekt.

Als de meute U, niet jagend en onder appèl van de hunt staff, in het veld passeert nemen heren uit eerbied hun cap af (of “knikken” met hun hand aan hun cap alsof ze hun cap afnemen) en dames brengen de “dressuurgroet” (Rechterhand gestrekt langs het zadel en een hoofdknik).

In overleg met de Master maakt de sliptrekker het de honden soms extra moeilijk, door af en toe de slip omhoog te trekken. Dan moeten de honden zoeken (drawen) en wordt de snelheid eruit gehaald zodat U het beter kunt volgen. Geniet hiervan en wees stil. De Master of Huntsman moet zijn honden kunnen horen om te weten of ze op het goede spoor zitten en niet op wild.

6. Ga bij de Kill in een cirkel om de meute staan om de Kill te aanschouwen, en ben still. De heren ruiters (met uitzondering van de hunt staff) nemen hierbij hun cap of hoed af.

Het verlaten van het jachtterrein gebeurt het eerst door meute en Hunt staff, pas daarna volgen de overige jachtruiters.

Bij sommige “fanfares” die worden geblazen door de Sonneurs nemen heren ook hun cap af. U kunt hierbij het best letten op de Sonneurs zelf. Nemen zij hun hoofddeksel af tijdens het blazen van de fanfare dan doen de heren ruiters dat ook.

7. Paarden die slaan moeten in het veld een rode strik in hun staart dragen. Deze rode strik ontslaat de ruiter niet van zijn verplichtingen tegenover andere ruiters.

8. Tijdens de stops worden geen sloten of andere hindernissen gesprongen. Oefenen doet U thuis, gun uw paard ook rust! Roken in de natuur is niet toegestaan.

9. Toon respect voor grondeigenaren en vrijwilligers die de slipjacht mogelijk maken. Zonder deze mensen is een slipjacht niet mogelijk.

10. Wees stil en toon eerbied tijdens fanfares van de Sonneurs. De Jachthoorn is afkomstig uit de Franse Jacht en word daar gebruikt om elkaar signalen te geven in het veld. Voor allerlei situaties bestaan aparte signalen, zoals welk type wild op welke plaats is gesignaleerd, welke looprichting het wild heeft etcetera. Van deze signalen zijn composities afgeleid die internationaal gebruikt worden om de jacht – en dus ook de slipjacht, muzikaal te omlijsten. Zo zijn er speciale fanfares om de Master en de Huntstaf te bedanken voor een mooie jacht of de organisatie te bedanken.

Contactinformatie

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met de vereniging. U vindt hier een overzicht van relevante telefoonnummers en adressen.

Algemene inlichtingen, aanmelding aspirant-leden en donateurs:
E-mail het secretariaat.

Overige vragen:
E-mail Algemeen