De Vereniging

De Veluwe Hunt slipjachten

Het spoor wordt door de sliptrekker gelegd, waarna na circa een half uur de honden het spoor zoeken en vervolgens uitwerken. De honden staan onder controle van onze huntstaff bestaande uit de huntsman en de whippers-in. Wanneer de honden het reukspoor (scent) vinden geven ze de “full cry”, (het geluid waar onze Engelse foxhounds om bekend staan) en volgen de honden vol enthousiasme de scent. Achter dit tafereel volgt het jachtveld, bestaande uit ruiters en amazones uitgedost in de voor heren rode jachtrok met gele kraag en de dames in de blauwe jachtrok met gele kraag. Invités dragen een zwarte jachtrok of rijjas.

Het spel hierbij is de honden te volgen door de diverse landschappen voorkomend in het territorium van de Veluwe Hunt. Dit betekent door akkers, weilanden, bospercelen, heuvels en uiterwaarden. De sliptrekker probeert zich in de vos te verplaatsen door het spoor zo verrassend mogelijk te maken, onder andere door lussen te maken. Het tempo wordt niet bepaald door de ruiters, maar door de honden (rij vooral niet te snel, en geniet van al het natuurschoon). De ruiters, ofwel “Het veld” trachten zoveel mogelijk van dit prachtige jachtspel te genieten, terwijl zij zo veilig mogelijk, voor dier en mens, door het terrein rijden, waarbij paden en de natuur worden ontzien. Een slipjacht bestaat uit
3 à 4 “Runs”, tussen de runs zijn er “Checks”, voor het controleren van de honden en om de paarden enige rust te gunnen. De natuurlijke hindernissen (zoals omgevallen bomen en sloten) waarlangs het spoor wordt gelegd, vormen een spannende uitdaging voor ruiter en paard.
Aan het einde van de laatste run is de “Kill”. Daar krijgen de honden hun beloning, de vos, die zich heeft vermomd als koeienpens. Tijdens de kill formeren de ruiters zich rond de honden, waarna het “Three cheers for the Huntsman” het jachtceremonieel beëindigt. Maar de essentie van dit spel ligt toch in het samenspel van ruiter/amazone en paard bij het volgen van de meute en vervolgens het gezellige onderlinge contact tussen de deelnemers en toeschouwers.

Geschiedenis

De Veluwe Hunt is kort na het einde van de Tweede Wereld Oorlog in 1947 opgericht in het zuidelijke deel van de Veluwe, vandaar de naam De Veluwe Hunt. Na aldaar een paar jaar gejaagd te hebben verhuisde de vereniging haar meute in 1958 naar Tilburg in de provincie Noord-Brabant en vervolgens in 1962 verhuisde naar Oisterwijk. De meute werd in 1965 vernieuwd door schenkingen van Luitenant Kolonel G. A. Murray-Smith MFH van de Gumley Hunt uit Market Harborough en in 1968 kwam er nieuw bloed in de meute voor wie we de Markies van Exeter dankbaar zijn. Naast de gedeeltelijke vernieuwing van de meute in 1969 met honden van de Taunton Vale, Avon Vale en Cottesmore hunts, zijn er ook veel honden gekregen van de Countess Fitzwilliam, van Milton House. In 1992 werden er in Aarle-Rixtel nieuwe kennels gebouwd, de heer Koos Nolte werd Joint Master samen met Lodewijk de Beer en de heer Fred Swaab. De Veluwe Hunt is vanaf 1995 geleidelijk de Engelse Foxhound gaan vervangen door de Franse Anglo-Francais. Hiervoor heeft de Veluwe Hunt veel honden verkregen van Rallye Nomade en Rallye Piqu’ Avant Niverais, beide uit Frankrijk, en van Rallye Campine uit België. Vervolgens is onze meute weer terug gegaan naar de Engelse foxhound. Met ingang van 2012 is de Veluwe Hunt neergestreken in Chaam.

Leden

Waar het in onze vereniging om draait zijn de leden. Wat de leden bij elkaar brengt is de passie voor het jachtspel, en de gezelligheid. Een gesprek is dan ook snel gemaakt. Vaak word de sfeer na de jacht nog beter door de liederen van de “Les Veneurs de Brabant“ die en masse worden meegezongen. Niet alleen de leden hebben plezier van de slipjacht, ook donateurs belangstellenden en vrijwilligers komen graag een dagje het jachtspel aanschouwen. In principe kan iedereen zich als aspirant-lid bij de Veluwe Hunt aanmelden, het liefste na voordracht van een lid. De master(s) en het bestuur bepalen of een aspirant-lid daadwerkelijk als lid wordt toegelaten tot de vereniging. Daarvoor zal een aantal jachten moeten worden verreden en na gebleken geschiktheid kan een aspirant-lid worden toegelaten als lid, hetgeen inhoudt dat hij of zij de rode respectievelijk de blauwe jachtrok met gele kraag en de speciale Veluwe Hunt knopen (buttons) mag (moet) dragen.

Sonneurs

Wij zijn erg blij met onze sonneurs, “Les Veneurs de Brabant“, de jachthoornblazers die tijdens onze slipjachten van zich laten horen en ook optreden tijdens andere evenementen. De sonneurs van de Veluwe Hunt gebruiken de Franse trompe de chasse, een grote hoorn met een weids timbre dat goed hoorbaar is in de bossen.. Oorspronkelijk gebruikten jagers jachthoorns om elkaar signalen te geven in het veld. Voor allerlei situaties bestonden aparte signalen, zoals welk type wild was gesignaleerd, de looprichting, et cetera. Na verloop van tijd zijn er korte composities, fanfares, ontstaan geïnspireerd op deze jachtsignalen. Deze composities worden tijdens menige jacht, in het jachtveld ten gehore gebracht. Dit voegt een extra dimensie aan het jachttafereel toe.

Evenementen

Naast de slipjachten organiseert de vereniging ook een aantal andere evenementen. Voor de eerste jacht van het seizoen wordt de meute aan de leden voorgesteld. In de periode na de jaarwisseling, wordt er een nieuwjaarsreceptie gehouden. En tegen het einde van het seizoen worden onze Hunter Trials in Leende gehouden. Een parcours waarin de ruiters/amazones van de vereniging het tegen elkaar opnemen om de primus inter paris, de kampioen, van De Veluwe Hunt te worden.

Etiquette

1. Realiseert u, dat u in het jachtveld altijd te gast bent.

2. Voorkom beschadigingen aan andermans goed, laat alles weer keurig achter.

3. Voetgangers, fietsers trimmers enz. passeert u in stap, zowel tegemoetkomend als inhalend.

4. Bij een toespraak (voor, tijdens en na de jacht) zetten de heren de cap af en hebben de dames de rechterhand rechts achter het zadel (indien te paard).

5. Volg altijd de aanwijzingen van de master(s) en/of de fieldmaster op en blijf achter hen indien dat gevraagd wordt.

6. Indien de meute met de huntsman u passeert is het correct hen, met de cap af te begroeten, de dames de rechterhand achter het zadel. (dit geldt alleen wanneer de meute niet aan het jagen is)

7. Ook wanneer u stilstaat, praat u met gedempte stem en geeft u nooit commando’s aan de honden.

8. Geef de master en de hunt staff altijd voorrang, laat ook achteropgeraakte honden veilig passeren en zorg dat uw paard ze niet kan slaan, het hoofd van het paard naar de honden richten.

9. Houd rekening met andere ruiters en wacht op uw beurt bij hindernissen, gedraagt u zich als heer, respectievelijk dame in het jachtveld en ontzie daarbij vooral de natuur.

10. Als u in de buurt bent van een ruiter/amazone die problemen heeft probeert u hem/haar dan te helpen en wacht na een val even tot dat de ruiter/amazone weer te paard is.

11. Indien de master of huntsman, door bepaalde omstandigheden, niet met zijn paard verder kan jagen, staat u (wanneer gevraagd) uw paard aan hem af.

12. Groet altijd eventuele omstanders en wees vriendelijk, u bent tenslotte te gast en we willen graag nog eens terugkomen.

13. Als uw paard slaat, voorzie dan de staart van een rode strik en rijd achter in het veld.

14. Indien u het veld wenst te verlaten, dan meldt u dit bij de master of fieldmaster.

15. Te paard wordt niet gerookt, noch alcohol genuttigd.

16. Indien door de sonneurs de fanfare les Honneurs, la Saint Hubert of een persoonlijke fanfare ten gehore wordt gebracht, dienen de heren de cap af te zetten en de dames de rechter hand achter het zadel te houden. Mocht u deze fanfares niet direct herkennen dient u de sonneurs in de gaten te houden. Indien deze hun cap afzetten wordt u geacht dit ook te doen.

17. Na de kill stapt u, uw eigen paard terug naar de paardenwagen.

18. Denk aan gewassen, jonge aanplant en aan “Fietspaden“. Onverharde fietspaden niet berijden in verband met beschadigingen.

19. De mentor of begeleider dient er voor zorg te dragen dat een aspirant-lid dan wel een gastruiter wordt voorgesteld aan de master.

20. De paarden dienen goed getraind en met gepoetst harnachement en verzorgd aan de meet te verschijnen.

21. Zorg goed voor uw paard ook tijdens de pauzes.

22. De honden hebben altijd voorrang.

Contactinformatie

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met de vereniging. U vindt hier een overzicht van relevante telefoonnummers en adressen.

Algemene inlichtingen, aanmelding aspirant-leden en donateurs:
E-mail het secretariaat.